Retreat

Den Hemliga Trädgården i Malmø

Gå på upptäcktsfärd i den Hemliga Trädgården. Möt din Animus eller din Anima: sidor av dig själv som du håller tillbaks. Smaka på trädgårdens sötaste frukt, lär känna ditt visa och öppna hjärta och lägg märke till hur hela denna rikedom kan ta sig uttryck i ditt liv.

 

Kvinnans inre bilder av det maskulina kallar Jung for Animus. Mäns bilder av det kvinnliga kallas för Anima. Det är omedvetna bilder som styr vem vi förälskar oss i och vad vi tillåter oss själva i livet.

 

Har du övervägt vilka av dina egna kvalitéer som du har lagt ut på andra kvinnor och män? Under lördagens transformativa meditationer hämtar vi tillbaks våra inneboende resurser hem till oss själva.

 

Processen stimuleras i en växelverkan av meditation, rörelse, kreativa uttryck och dialog.

 

Undervisningen sker på en lättförståelig engelska – men du är välkommen att tala svenska.

 

Arrangør: Karma Yonten Ling, Malmø

Dato: 2. marts 2019
Tidspunkt: 11.00 -17.00
Pris: 600 kr/ 500 kr medlemmar Kyl
Sted: Sensus

 

Den Hemliga Trädgården ger det transformerande personliga arbetet en meditativ rymd vilket skapar en unik tillgång till kropp, sinne och ande baserat på jungiansk psykologi och buddhistisk filosofi.

 

 

 

Afholdte Retreats

Mindful Dreaming in Barcelona 

Mindful Dreaming is a unique and playful method for accessing the wisdom of your dreams. During this retreat you may explore how creativity, insights and guidance from the dreamworld can be a support in your daily life.

The proces is stimulated by alternating between inner work with dreams, mindful movement, creative expression and exchange in the group.

 

What Really Matters 

We often put aside our own needs to please others. We accommodate out of fear, insecurity, misunderstood compassion. We also pay the price; stress, anxiety, depression.

Dreamwork is mindfulness par excellence. It points you to what really matters and to resources, allowing healing and a new sense of direction to emerge: 

  • Trust in your feelings and sensations
  • Courage to explore new aspects of yourself
  • Creativity, humour and energy

 

Be Who You Really Are 

Your dreams and your body hold information to help you discover who you really are, giving you the courage to feel and to be present with whatever arises. It stimulates your inherent wisdom and compassion.

 

Date: February 1th. – 3rd.  2019

Price: 240 EU

Place: TARIQUAH, C/Gran de Gracia 115, Barcelona 

Mindful Dreaming brings personal work into the container of spiritual practice across traditions. It’s a unique and playful method for accessing inner wisdom through jungian psychology, body awareness, creativity and meditation.